ODBIÓR ODPADÓW GUMOWYCH

Prowadzimy działalność w zakresie skupu, odzysku i przerobu różnego rodzaju odpadów gumowych. Odpady te wykorzystujemy do produkcji granulatu gumowego, z którego powstają nawierzchnie sportowe na boiskach i bezpieczne nawierzchnie na placach zabaw. Najlepiej nadają się do tego celu zwulkanizowana czarna lub szara guma na bazie EPDM, SBR, bez wstawek metalowych i kordu ale odbieramy też odpady niezwulkanizowane, które wulkanizujemy we własnym zakresie.

Grupa odpadów Kody wg. klasyfikacji odpadów
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych. 07 02 80 - Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99 - Inne niewymienione odpady
Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów. 16 01 03 - Zużyte opony
16 01 22 - Inne niewymienione elementy
16 01 99 - Inne niewymienione odpady
Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach. 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma

Pobierz decyzję o przetwarzaniu odpadów »

W 2005 roku podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie ze środków Uni Europejskiej kompletnej linii do przerobu odpadów gumowych. Projekt został uruchomiony w 2007r. Od tego czasu Unirubber przerobiła ponad 30.000 ton odpadów gumy.

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy!