Podbudowa

Podbudowa jest najistotniejszym, choć niewidocznym elementem nawierzchni sportowych, boisk piłkarskich i placów zabaw. Odpowiada ona za amortyzację i stabilność warstwy wierzchniej. Podstawowymi elementami schematu konstrukcji, w którym znajduje się podbudowa są:

  • Kolorowa warstwa wierzchnia.
  • Podbudowa składa się z mieszanki granulatu SBR i/lub EPDM najczęściej z recyklingu we frakcjach 1.0-4.0 mm lub 2.0-6.0 mm z klejem poliuretanowym. Grubość podbudowy nawierzchni sportowych uzależniona jest od ich przeznaczenia - im grubsza podbudowa, tym elastyczność całej nawierzchni jest większa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na grubość podbudowy na placach zabaw jest wysokość z jakiej potencjalnie może spaść dziecko. Określa to tzw. współczynnik HIC (ang. Head Injury Criterion) – opisany w normie PN-EN 1177. Aby podbudowa spełniała swoje zadanie konieczne jest staranne przygotowanie podłoża.
  • Stabilne podłoże - najczęściej wykorzystywanym materiałem do budowy podłoża jest: kamień, żwir lub gruz.

 

Poniżej przykładowe zdjęcia podbudowy z granulatu SBR. Kolejnym etapem będzie położenie kolorowej warstwy wierzchniej.