Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Unirubber Sp. z o.o. upublicznione w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu o tytule "Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych, w oparciu o założenia Circular Economy, w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych produktów na bazie polimerów EPDM i EPR funkcjonalizowanych nanostrukturalnymi glinokrzemianami warstwowymi. " w ramach konkursu nr 2/1.1.1/2018.

Data złożenia wniosku: 2018-06-29 13:01:56
Wnioskowi nadano numer: POIR.01.01.01-00-0472/18

Adres e-mail, na który należy wysyłać oferty: mmarczak@unirubber.com.pl. Osoba do kontaktu w sprawie ofert Marcin Marczak +48 510 381 127.